Digit 55+

SUBVENCIONIRANI TEČAJI DIGITALNIH VEŠČIN (DIGIT 55+, DIGITALNI BON ’22)

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več, na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 je bil 16. 9. 2022, razveljavljen.

Vsi udeleženci, ki so opravili izobraževanje do vključno 25. avgusta 2022 in izpolnili enega od pogojev, ali opravljenih 9 ur osnovnega izobraževanja ali opravljenih skupno 9 ur v okviru dveh dodatnih izobraževanj ter izpolnjujejo pogoj stalnega prebivališča in starost 55 let ali več na dan 12. marec 2022, lahko koristijo digitalni bon ’22.

Prebivalci Republike Slovenije, stari 55 let in več (na dan 12. marec 2022), so se lahko prijavili na subvencionirana neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc.
Udeležba na tem izobraževanju je bila brezplačna.
Udeleženci so po opravljenem izobraževanju upravičeni do digitalnega bona ’22 v vrednosti 150,00 EUR za nakup računalniške opreme.

Osnovne informacije:

  • V sredini maja je bil objavljen razpis za izbor izvajalcev izobraževanj.
  • Javni razpis je bil 16. 9. 2022, razveljavljen.
Digitalni bon ’22

Digitalni bon ’22  je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave (150,00 EUR), ki ga lahko unovčimo za nakup računalniške opreme.
Povezava na spletno stran GOV.SI

Dodatne informacije

Nazaj na DIGIT 55+

Nazaj na osnovno stran