ECDL

ECDL usposabljanja
 • ECDL usposabljanje – Start (Moduli-2347)
 • ECDL usposabljanje – Dopolnitev (Moduli-156)
 • ECDL usposabljanje – Komplet (Moduli-1234567)
 • ECDL priprava na izpit – Start (Moduli-2347)
 • ECDL priprava na izpit – Dopolnitev (Moduli-156)
 • ECDL priprava na izpit – Komplet (Moduli-1234567)
 • ECDL minimalna priprava – Start (Moduli-2347)
 • ECDL minimalna priprava – Dopolnitev (Moduli-156)
 • ECDL minimalna priprava – Komplet (Moduli-1234567)
 • ECDL usposabljanje za posamezen modul
 • ECDL priprava na izpit za posamezen modul
 • ECDL minimalna priprava za posamezen modul
 • ECDL AM3 usposabljanje
 • ECDL AM3 priprava na izpit
 • ECDL AM3 minimalna priprava na izpit
 • ECDL AM4 usposabljanje
 • ECDL AM4 priprava na izpit
 • ECDL AM4 minimalna priprava na izpit
 • ECDL AM6 usposabljanje
 • ECDL AM6 priprava na izpit
 • ECDL AM6 minimalna priprava na izpit
 • ECDL AM5 usposabljanje
 • ECDL AM5 priprava na izpit
 • ECDL AM5 minimalna priprava na izpit

 * Usposabljanje: Podrobno se predelajo vsa poglavja posameznih modulov. Vključena je tudi priprava na izpite in interni preizkus znanja za posamezne module.

 * Priprava na izpit:  Kratka ponovitev zahtevnejših tem in interni preizkus znanja za posamezne module.

 * Minimalna priprava na izpit: Interni preizkus znanja, kjer se ugotovi, ali je udeleženec pripravljen na izpit in kratka ponovitev, kjer je potrebno.

* Izpiti ECDL se opravljajo v pooblaščenih ECDL testnih centrih.

* ECDLEuropean Computer Driving Licence oz. ICDLInternational Computer Driving Licence je mednarodna izobraževalna iniciativa, namenjena širjenju primerljive računalniške pismenosti po vsem svetu.

Dodatne informacije

Nazaj na PREGLED USPOSABLJANJ