Razno

RAZNO
  • Prezi predstavitve
  • Microsoft OneNote (Digitalni zvezek)
  • Microsoft Publisher (Tiskovine, Zloženke, Plakati …)
Dodatne informacije

Nazaj na PREGLED USPOSABLJANJ