Reference

REFERENCE

Na področju računalniškega usposabljanja sodelujemo z velikimi, srednje velikimi, malimi podjetji in samostojnimi podjetniki iz Gorenjske in drugih regij. Sodelujemo tudi z državnimi institucijami, ministrstvi, knjižnicami in drugimi ustanovami.

RAČUNALNIŠKA USPOSABLJANJA ZA PODJETJA

Na področju računalniškega usposabljanja sodelujemo z velikimi, srednje velikimi, malimi podjetji in samostojnimi podjetniki iz Gorenjske in drugih regij.

sodelovanjE z državnimi institucijami
 • Republiški zavod za zaposlovanje OS Kranj,
 • Republiški zavod za zaposlovanje OS Ljubljana,
 • Ministrstvo za šolstvo in šport. Izobraževanje odraslih,
 • Ministrstvo za šolstvo in šport. Izobraževanja pedagoških delavcev,
 • Ministrstvo za obrambo, Center za obrambno usposabljanje Poljče,
 • Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig
EVROPSKI PROJEKTI
 • Projekt Neformalno izobraževanje odraslih od 2012 do 2014 izvajanje programov s področja Digitalna pismenost.
 • Projekt Zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2010 do 2013
  • Računalniška pismenost za odrasle (RPO – javno veljavni program) in
  • Računalniško in digitalno opismenjevanje (neformalni program).
 • Projekt Zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010 – RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO – javno veljavni program).
 • Projekt PHARE 2003 –
  “Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih”.

Več o izvedbi Evropskih projektov je na povezavi EU projekti.

Javno veljavni programi
 • RPO – “Računalniška pismenost za odrasle”
  (Pri Ministrstvu za šolstvo in šport smo vpisani v razvid za izvajanje javno veljavnega programa RPO).
 • ECDL usposabljanja in priprava za pridobitev spričevala ECDL.
Informacijsko opismenjevanje
Mestna knjižnica Kranj

Z Mestno knjižnico Kranj na področju informacijskega opismenjevanja sodelujemo od leta 2014.

Tudi v letu 2021 bomo v MKK izvajali računalniška usposabljanja v okviru projekta INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE 2021. Za člane Mestne knjižnice Kranj so usposabljanja brezplačna.

Več informacij in prijave na spletni strani Mestne knjižnice Kranj  Informacijsko opismenjevanje 2021.

  • Informacijsko opismenjevanje 2021

  • Informacijsko opismenjevanje 2017

  • Informacijsko opismenjevanje 2016

  • Informacijsko opismenjevanje 2015

  • Informacijsko opismenjevanje 2014

dodatne informacije – ponudba
 • E-poštni naslov: ipis@ipis.si
 • Telefon: 04 204 74 40
 • Mobilni: 064 11 74 40