RPO

RPO – Javno veljavni program
  • Računalniška pismenost za odrasle – temeljna raven (RPO)
  • Računalniška pismenost za odrasle – zahtevnejša raven (RPO)

* Znanje in spretnosti se preverjajo ob zaključku programa v obliki praktičnega preizkusa. Preverjanje opravimo predavatelji podjetja IPIS, ki je vpisano v razvid izvajalcev programa RPO pri Ministrstvu za šolstvo. Udeleženci, ki uspešno opravijo preverjanje znanja, prejmejo javno veljavno listino Republike Slovenije.

Dodatne informacije

Nazaj na PREGLED USPOSABLJANJ