Usposabljanja

PREGLED USPOSABLJANJ
ZOOM (Sestanki, VIDEOKONFERENCE …)
Microsoft Teams (sodelovanje in timsko delo)
EXCEL (PREGLEDNICE)
POWERPOINT (PREDSTAVITVE)
WORD (BESEDILA)
 • Word – osnovni
 • Word – nadaljevalni
 • Word delavnice po meri
 • Word delavnica – Spajanje (dopisi, nalepke, e-pošta)
 • Word delavnica – Obsežni dokumenti (slogi in kazala)
 • Word delavnica – Excel tabele in grafikoni
 • Word delavnica – Oblikovanje diplomske naloge
OUTLOOK (Komunikacija)
 • Outlook – osnovni
 • Outlook – nadaljevalni
 • Outlook – delavnice po meri
 • Outlook delavnica – E-pošta – Stiki
 • Otlook delavnica – Koledar – sestanki, skupinska srečanja
ACCESS (BAZE PODATKOV)
 • Access – osnovni
 • Access – nadaljevalni
 • Access – delavnice po meri
 • Access – VBA programiranje
GRAFIKA (DIAGRAMI)
 •  Microsoft Visio – Diagrami
RAZNO
 • Prezi predstavitve
 • Microsoft OneNote (Digitalni zvezek)
 • Microsoft Publisher (Tiskovine, Zloženke, Plakati …)
ZA ZAČETNIKE
 • Osnove uporabe računalnika
 • Windows, Word, Internet, E-pošta
 • Windows za naprednejše uporabnike
 • Windows delavnica – Upravljanje datotek
 • Windows 10 aplikacije
 • Word, Excel, Upravljanje datotek – osnove
 • Word, Excel, PowerPoint, Outlook – osnove
 • Office 365 – osnovni
 • Varnost za uporabnike
OPENOFFICE (LIBREOFFICE)
 • Writer (Besedila)
 • Calc (Preglednice)
 • Impress (Predstavitve)
 • Base (Baze podatkov)
 • Draw (Grafika, Diagrami)
 • Math (Pisanje enačb)
RPO – JAVNO VELJAVNI PROGRAM
 • Računalniška pismenost za odrasle – temeljna raven (RPO)
 • Računalniška pismenost za odrasle – zahtevnejša raven (RPO)

* Znanje in spretnosti se preverjajo ob zaključku programa v obliki praktičnega preizkusa. Preverjanje opravimo predavatelji podjetja IPIS, ki je vpisano v razvid izvajalcev programa RPO pri Ministrstvu za šolstvo. Udeleženci, ki uspešno opravijo preverjanje znanja, prejmejo javno veljavno listino Republike Slovenije.

ECDL USPOSABLJANJA
 • ECDL usposabljanje – Start (Moduli-2347)
 • ECDL usposabljanje – Dopolnitev (Moduli-156)
 • ECDL usposabljanje – Komplet (Moduli-1234567)
 • ECDL priprava na izpit – Start (Moduli-2347)
 • ECDL priprava na izpit – Dopolnitev (Moduli-156)
 • ECDL priprava na izpit – Komplet (Moduli-1234567)
 • ECDL minimalna priprava – Start (Moduli-2347)
 • ECDL minimalna priprava – Dopolnitev (Moduli-156)
 • ECDL minimalna priprava – Komplet (Moduli-1234567)
 • ECDL usposabljanje za posamezen modul
 • ECDL priprava na izpit za posamezen modul
 • ECDL minimalna priprava za posamezen modul
 • ECDL AM3 usposabljanje
 • ECDL AM3 priprava na izpit
 • ECDL AM3 minimalna priprava na izpit
 • ECDL AM4 usposabljanje
 • ECDL AM4 priprava na izpit
 • ECDL AM4 minimalna priprava na izpit
 • ECDL AM6 usposabljanje
 • ECDL AM6 priprava na izpit
 • ECDL AM6 minimalna priprava na izpit
 • ECDL AM5 usposabljanje
 • ECDL AM5 priprava na izpit
 • ECDL AM5 minimalna priprava na izpit

 * Usposabljanje: Podrobno se predelajo vsa poglavja posameznih modulov. Vključena je tudi priprava na izpite in interni preizkus znanja za posamezne module.

 * Priprava na izpit:  Kratka ponovitev zahtevnejših tem in interni preizkus znanja za posamezne module.

 * Minimalna priprava na izpit: Interni preizkus znanja, kjer se ugotovi, ali je udeleženec pripravljen na izpit in kratka ponovitev, kjer je potrebno.

* Izpiti ECDL se opravljajo v pooblaščenih ECDL testnih centrih.

* ECDLEuropean Computer Driving Licence oz. ICDLInternational Computer Driving Licence je mednarodna izobraževalna iniciativa, namenjena širjenju primerljive računalniške pismenosti po vsem svetu.

OBLIKE USPOSABLJANJ

Računalniška usposabljanja za zaključene skupine, individualna usposabljanja.

 • Učenje na daljavo. Usposabljanja izvajamo tudi na daljavo z uporabo aplikacije ZOOM. Za udeležbo potrebujete računalnik priključen na internet, delujočo avdio in video opremo, ter nameščeno aplikacijo Zoom.
 • Usposabljanja za zaključene skupine in individualna usposabljanja prilagodimo predznanju udeležencev in dodatnim potrebam in zahtevam naročnika.
 • V okviru usposabljanja lahko izdelamo tudi rešitve, ki jih potrebujete v okviru vaših poslovnih procesov.
 • Pred pričetkom usposabljanja se lahko dogovorimo za srečanje, kjer lahko definiramo vsebino in število ur.
 • Pred pričetkom lahko izvedemo preverjanje predznanja udeležencev, da so skupine bolj homogene.
 • Za pripravo ponudbe potrebujemo podatke o številu udeležencev in število šolskih ur za posamezna usposabljanja.
 • Na usposabljanju vsak udeleženec prejme priročnik v slovenskem jeziku in vaje z rešitvami, ki jih uporabljamo na na standardnih usposabljanjih. Če je potrebno, v času usposabljanja za udeležence pripravimo dodatne primere in gradivo.
 • Lahko delamo tudi na vaših primerih, če tako želite, oziroma vam pomagamo pri izdelavi rešitev, ki jih potrebujete v okviru vaših poslovnih procesov.
 • Ob zaključku usposabljanja udeleženci prejmejo potrdila o udeležbi.
 • Ob zaključku usposabljanja lahko izvedemo preverjanje znanja, glede na zahteve in potrebe naročnika.
 • Po usposabljanju smo na voljo za dodatno brezplačno pomoč in svetovanje po e-pošti in telefonu.
dodatne informacije – ponudba
 • E-poštni naslov: ipis@ipis.si
 • Telefon: 04 204 74 40
 • Mobilni: 064 11 74 40